ഈ പോക്കുവെയിലിൽ ഞാൻ തിരയുന്നത് നിന്റെ നിഴലുകളാണ് പൂർണതയില്ലാതെ പോയ എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ നിഴലുകൾ

Thursday, October 10, 2013

എന്റെ മോഹങ്ങൾ

എന്റെ മോഹങ്ങൾക് അതിരില്ലന്നറിയാം,,,,,
എങ്കിലും എനിക്കുണ്ടൊത്തിരി മോഹങ്ങൾ......
പറന്നു കളിക്കാൻ ശുദ്ധ വായു വേണം
കൂട് കൂട്ടാൻ ഒരു മരം വേണം ,,,,
കൂടിനു മോടികൂട്ടാൻ പുൽകൊടിയും വേണം 
പാടി രസിക്കാൻ പൂന്തോപ്പു വേണം
തേനൂറുന്ന പൂക്കളും വേണം
കൊത്തി തിന്നുവാൻ പഴങ്ങൾ വേണം
മൂകമായി മൂളുന്ന നെൽകതിരും വേണം
കുളിരേറ്റുറങ്ങാൻ മഞ്ഞു വേണം
ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഊളിയിട്ടിറങ്ങാൻ
പുഴ വേണം
നേർത്തു പെയ്യുന്ന മഴയും വേണം
ഒരു കിളിയായി ഈ മണ്ണിൽ ഇനിയും ജനിക്കണം
അതിനു മണ്ണു വേണം

1 comment:

  1. നല്ല കവിത.കവിതാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ.

    ശുഭാശംസകൾ....

    ReplyDelete