ഈ പോക്കുവെയിലിൽ ഞാൻ തിരയുന്നത് നിന്റെ നിഴലുകളാണ് പൂർണതയില്ലാതെ പോയ എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ നിഴലുകൾ

Monday, February 13, 2017

പ്രണയം 

പ്രണയം
 എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രണയത്തെ
 വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ...
എനിക്കു അതിനു ഒരു അർത്ഥമേ അറിയൂ
എന്നിൽ അതിനു ഒരു ഉപമ മാത്രമേയുള്ളൂ !
അത് നീ ആണ്
നീ എന്നിലേക്ക് പകർന്ന അനുഭൂതിയാണ്
നീയാണ് പറഞ്ഞത്
അതൊരു സ്പന്ദനമാണെന്നു !!
ഇരു ഹൃദയങ്ങൾ ചേരുന്ന മിടിപ്പാണെന്നു
നീയാണ് പുലരിയുടെ മനോഹാരിതയും
സന്ധ്യയുടെ സൗന്ദര്യവും പറഞ്ഞു തന്നത്
പൂക്കൾക്ക് സുഗന്ധമുണ്ടെന്നും
ശലഭങ്ങൾ പറക്കാറുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞത്
കിളികൾ പാടാറുണ്ടെന്നും
മരങ്ങൾ ആടാറുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞത്
നീ എന്നിലേക്ക് വന്നതിനു ശേഷമാണ്
കാലം ചലിച്ചു  തുടങ്ങിയത്
അതുവരെ നിശ്ചലമായിരുന്നു എല്ലാം
വസന്തവും ഹേമന്ദവും
ഗ്രീഷ്മവും ശിശിരവും എന്നെ തേടിയെത്തിയത്
മഴയും മഞ്ഞും പെയ്തു തുടങ്ങിയത്
കാറ്റുപോലും വീശിത്തുടങ്ങിയത് ...........
എനിക്ക് ചുറ്റും നിറ വർണങ്ങൾ നിറഞ്ഞത് ;
കുളിരും ചൂടും ഞാനറിഞ്ഞത്
പുൽനാമ്പുകൾ മുള പൊട്ടിയത്
ആകാശത്തു  താരകങ്ങളും നിലാവും വന്നത്
മഴവില്ലു വിരിഞ്ഞത്
ഓരോ  ശ്വാസ നിശ്വാസത്തിലും
നിന്റെ ഗന്ധം വന്നു നിറഞ്ഞത്
നീ എന്നൊരു വാക്കു
ഇതിനപ്പുറം എനിക്കൊരു പ്രണയമില്ല ..........!!

1 comment: