ഈ പോക്കുവെയിലിൽ ഞാൻ തിരയുന്നത് നിന്റെ നിഴലുകളാണ് പൂർണതയില്ലാതെ പോയ എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ നിഴലുകൾ

Sunday, February 9, 2014

ജീവിതം

ഒരു പുലർകാലത്തിൽ നാം 
കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഭൂമിയെ തൊടുന്നു 
ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച കരങ്ങളോടെ 
വേറൊരു സന്ധ്യയിൽ 
നിവർത്തിയ കരങ്ങളോടെ 
സർവ്വരെയും കരയിച്ചു കൊണ്ട് 
ഭൂമിതൻ മാറിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു 
.........ഒരു ജന്മം തൊട്ടു മരണം വരെയുള്ള 
ഹൃസ്വ യാത്രയ്ക്ക് ആരോ ജീവിതം എന്ന് പേര് വിളിച്ചു

2 comments:

  1. ജീവിതം...ഇതു ജീവിതം


    നല്ല കവിത

    ശുഭാശംസകൾ.....

    ReplyDelete