ഈ പോക്കുവെയിലിൽ ഞാൻ തിരയുന്നത് നിന്റെ നിഴലുകളാണ് പൂർണതയില്ലാതെ പോയ എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ നിഴലുകൾ

Tuesday, February 4, 2014

നാശം അരികെ

"നിന്നിടം മുടിക്കുന്നവനല്ലയോ മാനവൻ,,,,,
മണ്ണും മരങ്ങളും മാമലകളും 
ഇന്നെങ്ങും കച്ചോട വസ്തുവാകയാൽ 
നാളെ നിൻ നേട്ടങ്ങളൊന്നുമെ 
വരില്ല മണ്ണിനു സമമായി 
അറിയുക മർത്യാ നീ
.......... വാസ യോഗ്യമാം പ്രകൃതി
മണ്ണിനാലും മരത്തിനാലും ജലത്തിനാലും
ഇതൊക്കെയും നശിക്കയാൽ
അയൊഗ്യമാവുമീ ,,,,,,,,,ഭൂമി .......""

2 comments:

  1. പത്തു പുത്തനുണ്ടാക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം!!

    ReplyDelete
  2. നല്ല കവിത

    ശുഭാശംസകൾ....

    ReplyDelete