ഈ പോക്കുവെയിലിൽ ഞാൻ തിരയുന്നത് നിന്റെ നിഴലുകളാണ് പൂർണതയില്ലാതെ പോയ എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ നിഴലുകൾ

Wednesday, June 29, 2016

ഇനിയൊരു യാത്രാ മൊഴി

ഇനിയൊരു യാത്രാ മൊഴി ചൊല്ലാം
ഞാന്‍ പറയാന്‍ മറന്ന മൊഴികൾ
നീ കേൾക്കുകില്ലെന്നറിയാമെങ്കിലും
എൻ നോവുകൾ ഞാനൊന്നു പറഞ്ഞു
പോവാം !!!
വീടുണഞ്ഞു പ്രണയ ശില്പം
ഹൃദയം
നിണമൊഴുകി നിന്നൂ
വിരഹം എരിഞ്ഞു നിന്ന നേരം ....
വിട ചൊല്ലി നീ അകലേ മറഞ്ഞൂ
മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ
കാത്തു നിൽക്കാതെ നീ യകന്നൂ
വിങ്ങും ഹൃദയവുമായി ഞാൻ നിന്നൂ
വെറുതെ ഞാനൊന്നു വന്നിരുന്നു
നിൻ പാദ മുദ്ര തീർത്ത വഴിയേ
ശൂന്യമാം ആ പാതി വഴിയേ
നിൻ നിശ്വാസമകന്ന വഴിയേ
ഇനിയാരുമീ വഴി വരുവാനില്ല
ന്നറിഞ്ഞിട്ടു മെന്തിനൊ ഞാൻ
കാത്തു നിൽപൂ . . .
ഇലകള്‍ കൊഴിഞ്ഞും പൂക്കള്‍
പൊഴിഞ്ഞും കാലം
തീർത്തൊരാ ശൂന്യതയിൽ
മൗനം ചേര്‍ത്തു ഞാന്‍
നിനക്കായി കുറിച്ചൊരു
കവിത വെറുതെ മൂളി വെയ്ക്കാം
"ഇനിയും ജന്മങ്ങൾ മണ്ണില്‍ ജനിച്ചിടാം
ശലഭ ജീവിതം പോൽ
തുച്ചമായി . . . .
സുന്ദരമായി . . . !!!"

1 comment:

  1. യാത്രാമൊഴി നന്നായിട്ടുണ്ട്.
    എങ്കിലും എന്തോ ഒരു കുറവ് പോലെ...
    ഇഷ്ടം

    ReplyDelete